ข้อมูลบุคลากร

ครูประจำการ  ชาย 0 คน หญิง 9  ระดับการศึกษา ป.ตรี 7  สูงกว่าป.ตรี 2

ครูอัตราจ้าง  ชาย 2 คน หญิง 1    ระดับการศึกษา ป.ตรี 3

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ หญิง 1 คน   ระดับการศึกษา ป.ตรี 1

ครูพี่เลี้ยง  หญิง 1 คน  ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ป.ตรี 1