ข้อมูลบุคลากร

ครูประจำการ  ชาย 0 คน หญิง 11  ระดับการศึกษา ป.ตรี 7  สูงกว่าป.ตรี 1

ครูอัตราจ้าง  ชาย 2 คน หญิง 2    ระดับการศึกษา ป.ตรี 4

นักการภารโรง 1 คน