ประสบอุทกภัย

โพสต์21 ธ.ค. 2554 03:22โดยluangpipat@gmail.com   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2555 18:36 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ]

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554  5 ธันวาคม 2554 โรงเรียนได้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก น้ำท่วมสูงถึง 1.80 เมตร ถ้าเป็นบริเวณที่ลุ่มจะสูงถึง 2.00 เมตร ซึ่งทางโรงเรียนได้เก็บของไว้ที่สูงเพียง 1.20 เมตร โดยเทียบเคียงกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2549 เมื่อจะมาเก็บของเพิ่มเติมขึ้นชั้น 2 ของอาคาร ก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากถนนถูกตัดขาด และน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็วจนเก็บของไม่ทัน

สภาพห้องเรียนชั้นล่าง/ห้องสมุด/ห้องธุรการ/ห้องประชุมวิชาการและห้องอนุบาลจึงเสียหายอย่างหนัก แม้แต่อาคารเอนกประสงค์ที่ใต้ถุนเป็นโรงอาหารถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ เกือบถึงชั้นสองอีกประมาณ 10 ซม.