การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Conctructionism) สู่ห้องเรียน

โพสต์20 ก.พ. 2557 22:18โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2557 22:19 ]