ข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี57

โพสต์26 ก.พ. 2557 19:35โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2557 19:35 ]
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 25/2/57