โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.อยุธยา เขต 1

โพสต์21 ก.ค. 2558 19:14โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2558 19:15 ]
     โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของ สพป.อยุธยา เขต 1 นำเสนอผลการดำเนินงานระยะที่ 1 กับคณะกรรมการของสพฐ. เมื่อวันที่ 13/7/58