รับรางวัลโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลระดับประถมศึกษา

โพสต์2 มี.ค. 2557 22:00โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2557 22:01 ]
                 วันที่ 27/2/57 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ได้รับรางวัลโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลระดับประถมศึกษา อันดับที่ 3 และโครงงานเสื่อหรรษาท่องเที่ยวไทยของนักเรียนชั้นป.3 ได้รองชนะเลิศอันดีบ 1 ของ อบจ. พระนครศรีอยุธยา