กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนทุกวันศุกร์

โพสต์26 พ.ย. 2558 19:01โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2558 19:01 ]

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง