กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2558

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:09โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:10 ]
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2558 ณ ค่ายศรีกะอางค์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19-20/11/58 ร่วมกับกลุ่มมหาจุฬา