โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริฯกับสปก.อยุธยา 2556

โพสต์26 ก.พ. 2557 19:42โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2557 19:42 ]
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ได้แบรนด์ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริฯกับสปก.อยุธยาในปีการศึกษา 2556