การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:06โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสิทธิพยากรณ์จากการทำโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยหน้าต่างที่ชำรุด
Comments