ปรับปรุง อาคารเรียนแบบสปช.105/29

โพสต์26 พ.ย. 2558 18:54โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2558 18:55 ]
     อาคารเรียนแบบสปช.105/29ปรับปรุงใช้เวลาก่อสร้าง 8 เดือน ตั้งแต่ 16/3/58-16/11/58 ณ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 
เพราะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น