ประเมินคุณภาพภายใน

โพสต์21 ก.ค. 2558 19:18โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2558 19:20 ]

      วันที่ 20/7/58 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดตาม
กฎกระทรวงฯ นักเรียนขั้นอนุบาลปีที่ 1,2ได้นำเสนอโครงงานไข่มหัศจรรย์ โครงานเพื่อนซี้ต่างขั้ว