มหกรรมโครงการพลิกโฉมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ BBL

โพสต์20 ก.ค. 2558 00:35โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2558 00:37 ]
สพป.อยุธยา เขต 1จัดมหกรรมโครงการพลิกโฉมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ BBL ทั้งหมด 11 ศูนย์ ในวันเสาร์ทีี 18-อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ได้จัดนิทรรศการกุญแจ 5 ดอก ณ ศูนย์กิประชุมอำเภอวังน้อย