บัณฑิตน้อย54

โพสต์1 เม.ย. 2555 22:12โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2555 00:58 ]

โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จัดงานวันบัณฑิตน้อย มอบใบประกาศนียบัตร แก่ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2555

บัณฑิตน้อย31 มี.ค.55