กิจกรรมโรงเรียนสิทธิพยากรณ์


กิจกรรมค่ายลูกเสือ tiger camp จ.ลพบุรี ภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์4 ก.พ. 2561 00:10โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 00:21 ]กิจกรรมห้องสมุด

โพสต์4 ก.พ. 2561 00:09โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 00:23 ]

กิจกรรมภายในห้องสมุดช่วงเวลาพักกลางวันของนักเรียน กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยไขปัญญา และกิจกรรมภายในห้องศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLIT
กิจกรรมวันเด็ก 2561

โพสต์4 ก.พ. 2561 00:08โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 00:23 ]กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ PLC

โพสต์4 ก.พ. 2561 00:07โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 00:25 ]กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2560

โพสต์4 ก.พ. 2561 00:07โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 00:26 ]กิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ

โพสต์4 ก.พ. 2561 00:05โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 00:27 ]กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ของ กศน.อำเภอวังน้อย

โพสต์4 ก.พ. 2561 00:04โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 00:28 ]กิจกรรม Stem ศึกษา

โพสต์3 ก.พ. 2561 23:47โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2561 00:28 ]พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:13โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


วันสุนทรภู่

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:12โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


1-10 of 53