กิจกรรมโรงเรียนสิทธิพยากรณ์


การผลิตสื่อ KEY 5 Innovations สำหรับนักเรียนอนุบาล

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:17โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:18 ]

การผลิตสื่อ KEY 5 Innovations สำหรับนักเรียนอนุบาล

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:16โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:16 ]

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 25/11/58 พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมอาคารเรียนสปช.10529 ปรับปรุง

กิจกรรมทุนการศึกษา

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:14โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:14 ]

กิจกรรมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 24/11/58


กิจกรรมอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:11โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:12 ]

กิจกรรมอาสาสมัครชาวนิวซีแลนด์


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2558

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:09โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:10 ]

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2558 ณ ค่ายศรีกะอางค์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19-20/11/58 ร่วมกับกลุ่มมหาจุฬาแนะนำครูใหม่โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ปีการศึกษา 2558

โพสต์26 พ.ย. 2558 19:12โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2558 19:13 ]นางสาวอุบลวรรณ ขจิตวิวัฒน์ จบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย กศ.บ.


ครูคนดีก็มาพลิกโฉม Key 2 Classroom

โพสต์26 พ.ย. 2558 19:11โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2558 19:13 ]กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 20/11/58

โพสต์26 พ.ย. 2558 19:10โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2558 19:14 ]กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์26 พ.ย. 2558 19:09โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2558 19:14 ]กิจกรรม Coaching&Mentoring

โพสต์26 พ.ย. 2558 19:07โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2558 19:08 ]

    
กิจกรรมCoaching&Mentoring กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บ.ไมเนอร์กรุ่ป คนละ 10,000 บาท: คน:ปี จำนวน 5 คน1-10 of 38