กิจกรรมโรงเรียนสิทธิพยากรณ์


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:13โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


วันสุนทรภู่

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:12โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:11โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา


ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปี60

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:09โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2560 06:10 ]


การขอทุนการศึกษาให้นักเรียน

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:08โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

การขอทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับขั้นอนุบาลปีที่ 3 ของ อบต.วังน้อย โดยท่าน ธีรศักดิ์ สมบัติ..ประธานาสภา อบต.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:06โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสิทธิพยากรณ์จากการทำโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยหน้าต่างที่ชำรุด
โครงการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ ปี 2560

โพสต์4 ก.ค. 2560 06:04โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2560 โดยงบกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย
การผลิตสื่อ KEY 5 Innovations สำหรับนักเรียนอนุบาล

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:17โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:18 ]

การผลิตสื่อ KEY 5 Innovations สำหรับนักเรียนอนุบาล

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:16โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:16 ]

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 25/11/58 พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมอาคารเรียนสปช.10529 ปรับปรุง

กิจกรรมทุนการศึกษา

โพสต์30 พ.ย. 2558 21:14โดยโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2558 21:14 ]

กิจกรรมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 24/11/58


1-10 of 45