กิจกรรมโรงเรียนสิทธิพยากรณ์

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา

บทความ จาก ผู้อำนวยการ

  • การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Conctructionism) สู่ห้องเรียน
    ส่ง 20 ก.พ. 2557 22:19 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  • การพัฒนาผู้นำองค์กร การพัฒนาผู้นำองค์กร  ดร.กัลยรัตน์  เมืองสง* บทนำ                 ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเข้มข้น  ทุกข์องค์กรก็ต่างม ...
    ส่ง 26 ต.ค. 2555 07:51 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  • เทคโนโลยีแบบ 24 x 7 เทคโนโลยีแบบ 24 x 7                                                                                                                                   ดร.กัลยรัตน์  เมืองสง * บทนำ           การดำเนินการในยุคปัจจุบัน  ไอทีเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ  ไอท ...
    ส่ง 26 ต.ค. 2555 07:50 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »