ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ สอบราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกาศโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2555   แบบ  PCL1   TYPE 1 ---------------------------           โรงเรียนสิทธิพยากรณ ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2555 07:20 โดย luangpipat@gmail.com
 • ตลาดหุ้นร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ได้รับการสนับสนุนหลังจากประสบอุทกภัยจากบริษัท เดอะไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) "ตลาดหุ้นร่วมใจสู้ภัยน้ำท ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2555 01:21 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ประกาศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง              โรงเรียนสิทธิพยากรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2555 02:34 โดย luangpipat@gmail.com
 • Lotus Express Area 3 ร่วมฟื้นฟูหลังน้ำลด ผู้จัดการสาขาของ Lotus Express Area 3 จำนวน 30 คน ได้มาร่วมฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กับโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ โดยคุณจตุรงค์ ผ่องแผ้ว ผู้จ ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2555 22:20 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 – 5 ธันวาคม 2554 โรงเรียนได้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก น้ำท่วมสูงถึง 1.80 เมตร ถ้าเป็นบริเวณท ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2555 18:36 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียนสิทธิพยากรณ์

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา

บทความ จาก ผู้อำนวยการ

 • การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Conctructionism) สู่ห้องเรียน
  ส่ง 20 ก.พ. 2557 22:19 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • การพัฒนาผู้นำองค์กร การพัฒนาผู้นำองค์กร  ดร.กัลยรัตน์  เมืองสง* บทนำ                 ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเข้มข้น  ทุกข์องค์กรก็ต่างม ...
  ส่ง 26 ต.ค. 2555 07:51 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เทคโนโลยีแบบ 24 x 7 เทคโนโลยีแบบ 24 x 7                                                                                                                                   ดร.กัลยรัตน์  เมืองสง * บทนำ           การดำเนินการในยุคปัจจุบัน  ไอทีเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ  ไอท ...
  ส่ง 26 ต.ค. 2555 07:50 โดย โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »